Samsung S10 – Zabudnuté heslo, po resete.

V takom prípade sa nedá telefón vypnúť normálnym spôsobom. Nedá sa do telefónu vstúpiť, na všetko požaduje heslo.
V prípade trojhmatu power + volume DOWN + Bixby, sa telefón reštartuje.


Riešenie.

 1. Pripojte USB kábel k telefónu. Nechajte ho zapojený dovtedy, kým nebude napísané, že ho máte odpojiť.
 2. Pripojte USB kábel do NTB. NTB je zapnutý. Keď sa telefón začne nabíjať, a je rozsvietený display, stlačte Power + volume DOWN + Bixby asi 6 sekúnd. Keď telefón zavrčí, tlačidlá uvolnite. Telefón by sa mal vypnúť a zostať vypnutý.
 1. Ak sa telefón reštartoval, vytiahnite USB kábel z NTB, počkajte 5 sekúnd. Postupujte bodom 2.
 2. Ak sa telefón nereštartoval, na obrazovke telefónu sa zobrazí, že sa nabíja. Vytiahnite USB kábel z NTB. Počkajte 20 sekúnd.
 3. Pripojte USB kábel do NTB. Stlačte a podržte Power + volume UP + Bixby, kým je display čierny. Keď telefón zavrčí, tlačidlá uvolnite.
 1. Ak ste nestihli a zobrazí sa nabíjanie, vytiahnite USB kábel z NTB. Počkajte 20 sekúnd, Postupujte bodom 5.
 2. Ak ste stihli, dostanete sa do recovery modu.
 3. Volume DOWN, volume UP sa nastavte na Wipe data/recovery mod, stlačte power (napájanie).
 4. Pomocou tlačidla Volume DOWN vyberte „Áno – odstrániť všetky údaje používateľa“ a stlačte power.
 5. Keď sa zobrazí hlásenie „Reštartovať systém teraz“, reštartujte telefón stlačením power.
  Odpojte USB kábel z NTB aj telefónu, počkajte niekoľko minút, kým sa načíta výrobné nastavenie.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *